Första odlarträffen i Krubban

Krubbanodlingen är i gång! Några dagar innan midsommar kom jorden – ekologisk med tillsatt stallgödsel – och vi kunde ha en första träff. Förutom odlarna medverkade Magnus Pettersson från Statens Fastighetsverk – som tagit initiativ till odlingen och Solveig Sidblad, trädgårdsrådgivare från Koloniträdgårdsförbundet. 16 odlingslådor som odlas av 14 grannar till parken och den förskola som ligger alldeles intill.

Krubbanodlingen ligger i kvarteret Krubban, i samma kvarter som Historiska museet. Satsningen på stadsodling är en del i skapandet av en ny fickpark mitt i stenstaden. På parkområdet låg förut en förskola, denna har nu flyttat in i en lokal intill. – Det är barnen från den förskolan som odlar här.

Odlingslådorna ligger intill det som är kvar av en gammal malmgård, i utformingen av stadsodlingen har vi låtit oss inspireras av äldre tiders köksträdgårdar och örtagårdskvarter. Som en klassisk kolsterträdgård. Se mer på vår ritning här nedan. I mitten av odlingen kommer vi också utforma någon form av centralpunkt, kanske en perennrabatt, med sittplatser.

stadsodling_140520
Ritning på Krubban av Erland Montgomery från AIX Arkitekter efter en förlaga från Rein Matson på Sfv:s Kulturarvsenhet
Krubbanodlingen, första träffen ©Ulrika Flodin Furås
Krubbanodlingen, första träffen ©Ulrika Flodin Furås

 

 

Krubbanodlingen, första träffen ©Ulrika Flodin Furås
Krubbanodlingen, första träffen ©Ulrika Flodin Furås

 

Krubbanodlingen, första träffen ©Ulrika Flodin Furås
Krubbanodlingen, första träffen ©Ulrika Flodin Furås

 

Krubbanodlingen, första träffen ©Ulrika Flodin Furås
Krubbanodlingen, första träffen ©Ulrika Flodin Furås

Schysst i Hökarängen

I Hökarängen, på innergårdarna, mellan de låga hyreshusendär naturen behållits, har boende byggt kojor och anlagt odlingsbäddar. Så här i den tidiga våren har ingenting ännu hunnit kika upp i rabattena. Något kvarter bort, i Fagerildsparken håller ett gäng grannar som bäst på att anlägga en gemensam odling. Det ska bli roligt att se hur det ser ut senare i sommar!

Hökarängen ©Ulrika Flodin Furås
Hökarängen ©Ulrika Flodin Furås
Hökarängen ©Ulrika Flodin Furås
Hökarängen ©Ulrika Flodin Furås
Hökarängen ©Ulrika Flodin Furås
Hökarängen ©Ulrika Flodin Furås
Hökarängen ©Ulrika Flodin Furås
Hökarängen ©Ulrika Flodin Furås
Hökarängen ©Ulrika Flodin Furås
Hökarängen ©Ulrika Flodin Furås
Hökarängen ©Ulrika Flodin Furås
Hökarängen ©Ulrika Flodin Furås
Hökarängen ©Ulrika Flodin Furås
Hökarängen ©Ulrika Flodin Furås
Hökarängen ©Ulrika Flodin Furås
Hökarängen ©Ulrika Flodin Furås
Hökarängen ©Ulrika Flodin Furås
Hökarängen ©Ulrika Flodin Furås
Hökarängen ©Ulrika Flodin Furås
Hökarängen ©Ulrika Flodin Furås
Hökarängen ©Ulrika Flodin Furås
Hökarängen ©Ulrika Flodin Furås
Hökarängen ©Ulrika Flodin Furås
Hökarängen ©Ulrika Flodin Furås
Hökarängen ©Ulrika Flodin Furås
Hökarängen ©Ulrika Flodin Furås
Hökarängen ©Ulrika Flodin Furås
Hökarängen ©Ulrika Flodin Furås

IMG_3845

IMG_3848

Stadsodlarna i Helsingborg ställde ut på Sofiero

Stadsodlarna i Helsingborg var en av utställarna på Sofiero. Sedan ett par år tillbaka stadsodlar man på fyra platser på miljonprogrammets gårdar i staden. Man gör det tillsammans med kommunen och kallar Plantering utan gränser. I bakgrunden på fotot håller en av odlarna på att göra en tavla av bönor. Montern var en av de snyggaste på Sofiero.

Stadsodling Sofiero ©Ulrika Flodin Furås
Stadsodling Sofiero ©Ulrika Flodin Furås

 

Stadsodling Sofiero ©Ulrika Flodin Furås
Stadsodling Sofiero ©Ulrika Flodin Furås

 

Janina är trädgårdsmästare på stadsodlingen i Helsingborg. Sofiero ©Ulrika Flodin Furås
Janina är trädgårdsmästare på stadsodlingen i Helsingborg. Sofiero ©Ulrika Flodin Furås

Detalj från Swedish society for public parcs and gardens dukade bord. Sofiero ©Ulrika Flodin FuråsDetalj från Swedish society for public parcs and gardens dukade bord. Sofiero ©Ulrika Flodin Furås

Norrvikens utställning på Sofiero ©Ulrika Flodin Furås
Norrvikens utställning på Sofiero ©Ulrika Flodin Furås

 

Norrvikens utställning Sofiero ©Ulrika Flodin Furås
Norrvikens utställning Sofiero ©Ulrika Flodin Furås

Sofiero ©Ulrika Flodin FuråsSofiero ©Ulrika Flodin Furås

Sofiero ©Ulrika Flodin Furås
Sofiero ©Ulrika Flodin Furås

 

Sofiero ©Ulrika Flodin Furås
Sofiero ©Ulrika Flodin Furås

 

Rosendals trädgård är medlem i Sverigens trädgårdar och parker. På det dukade bordet pryddes deras plats med det som är viktigast för dem - äpplet och besökarna :) Sofiero ©Ulrika Flodin Furås
Rosendals trädgård är medlem i Sverigens trädgårdar och parker. På det dukade bordet pryddes deras plats med det som är viktigast för dem – äpplet och besökarna. Sofiero ©Ulrika Flodin Furås

 

 

Äntligen vår i staden!

Äntligen vår i stadsodlingen – krokusarna tittar upp i en av lådorna i Odling i Parken vid Axel Landqvists park på Södermalm i Stockholm. Odlingen, som består av tio pallkragar, startades av Koloniträdgårdsförbundet och Gatsmart förra sommaren och odlingen kommer att fortsätta även i år.

Krokus i pallkrage, Odling i Parken, Axel Landqvists park, Södermalm
Krokus i pallkrage, Odling i Parken, Axel Landqvists park, Södermalm

 

 

Sommarkurs i stadsodling

Nu kan du söka till en toppenbra sommarkurs i stadsodling på Stockholms universitet! Kursen behandlar miljö, tillämpad ekologi och planering kring urbana odlingssystem. Stadsodlingens möjligheter och begränsningar diskuteras kopplat till globala miljöutmaningar som klimatförändringar, vattenförsörjning och sinande naturresurser (olja, fosfor). Förutom direkta miljöaspekter förknippade med stadsodling, behandlas folkhälsorelaterade och gestaltningsmässiga aspekter, samt sociala aspekter som gemenskap och användning av offentliga miljöer. Vidare behandlas historiska perspektiv och framtidsperspektiv på matförsörjning och matsäkerhet i en urbaniserad och globaliserad värld. Studiebesök på befintliga stadsodlingar. Praktisk tillämpning av stadsodling.

 

Skogsträdgården i Frescati är anlagd av förra sommarens studenter på kursen i stadsodling.
Skogsträdgården i Frescati är anlagd av förra sommarens studenter på kursen i stadsodling. ©Ulrika Flodin Furås