Städernas gröna skinn

Husfasader, trottoarer, plank, fönster, gator. Alla är de delar av den tättbefolkade steniga biotop som är stenstaden. Om vilda örter kan växa i vanliga bergskrevor, varför odlar vi inte oftare på husfasaderna? Tankarna är den holländska stadsplaneraren Helga Fassbinders och hon delade med sig av dem på ett seminarium som Movium, SLUs centrum för urban miljö, höll i Alnarp den 26 januari.

Under senare år har grönska och odling i staden kommit upp på agendan, men Helga Fassbinder tror att vi står inför en vändpunkt där städerna börjar planeras utifrån grönskan och att alla stadens byggelement glas, betong och grönt värderas lika. Hon vill se fasaderna grönska. Det finns också flera exempel på avancerad fasadodling. Till exempel i Singapore där arkitektkontoret Hamzan och Young skapat den gröna skyskrapan EDITT Tower (Ecological Design in The Tropics) där den 26 våningar höga skyskrapan är inklädd i grönska. Förutom att odla fasaden också skapat olika miljövänliga lösningar. Istället för att installera luftkonditionering har man placerat luftinsläpp på den fasad som är mest utsatt för vind.
http://www.trhamzahyeang.com/project/skyscrapers/edit-tower01.html

Helga Fassbinder påpekar också att gröna fasader sänker temperaturen i staden, minskar luftföroreningar och tar tillvara på regnvattnet. Hon är aktiv i nätverket Biotope city journal. På deras hemsida www.biotope-city.net kan man bland annat läsa om olika väggodlingstekniker.