Söderbrunn grundades 1905

Söderbrunn koloniförening Stockholm

Söderbrunn är ett av Sveriges äldsta koloniområden oh anlades 1905, det finns mycket historia att berätta om området för framtiden. Ett bra sätt att samla historiskt material är att samla det och lämna in på arkiv, där medlemmar, allmänhet och forskare kan ta del av materialet. Söderbrunns historia finns på Stadsarkivet i Stockholm. Kolonisten Michele Micheletti samanmställde materialet från åren 2000-2011.

Vårgrävning Söderbrunn 1905
Vårgrävning Söderbrunn 1905 Bilden kommer från Stockholms koloniträdgårdars 10-årsjubileumsskrift.

När man vandrar genom Söderbrunn kan man känna historien. Här kan man ana hur det en gång var. Dryga 115 år av odling… Stämningen på Söderbrunns koloniträdgårdsområde så här i sensommartid är bedövande vacker och mättad av färgerna från grönsakslanden,  solbrudar och solhattar, dalior och luktärtor.  Det är yvigt växtglatt och färdigvuxet. De drygt Lotterna är förhållandevis små, och mellan lotterna löper smala grusgångar. Många av lotterna har bodar, alla målade i samma gröna färgskala, som kallas Djurgårdsgrönt vilket skapar en harmonisk helhet. Stugorna är små, blott dryga sex kvadratmeter, men storleken är i rätt proportion till lotternas yta. Här, känner man, vill man gå runt länge och upptäcka varje liten vrå. Och det finns mycket att se, spaljerade fruktträd, uppvuxna perennrabatter, en hel liten slottsträdgård, ett vackert lusthus omgivet av stramt klippta buxbomar och häckar. Kluriga växthusskåp och glasväggar som tomaterna trivs bakom. En gammal tvättställning som får tjäna som klätterstöd för pumpor. Tjusiga staket av gjutjärnsgaller. Det är ingen hejd på kreativiteten. Och mitt i alltihop kommer Chester, som var en äkta kolonihund,  traskande längs en av gångarna, med sin matte, Michele Micheletti.

Söderbrunns koloniområde Stockholm

-Visst är det fint här, säger Michele, och här finns så mycket historia. Redan tidigare fanns föreningens arkivmaterial från begynnelsen fram till 2000 på Stadsarkivet. Förra året tog jag på mig att samla och lämna in allt material från 2000 fram till 2012. Jag kompletterade också med tidigare material.
Att det var just 2012 beror på att man måste ha kvar föreningens bokföring under minst sju år om Skatteverket skulle göra revision.
– Arbetet med insamlingen till Stadsarkivet var stort och innebar tre fyra veckors heltidsarbete.
Men det var intressant och spännande att ta del av föreningens verksamhet under så många år.

Söderbunns koloniområde Stockholm

– Och det kan vara viktigt att ha sitt områdes historia arkiverat och tillgängligt till exempel när man förhandlar med kommunen eller annan markägare.
I de dokument som lämnats till arkivering finns bland annat årsmöteshandlingar, styrelseprotokoll, särskilda projekt som material från föreningens 100-årsjubileum och anläggandet av ett nytt föreningshus.
-Det är också roligt att få inblick i hur och hur mycket en styrelse arbetar och att kunna följa arbetet över tid.

Michele tipsar om att man bör ta kontakt med Stadsarkivet eller något annat arkivinnan man påbörjar sammanställa materialet.
– Man måste använda en särskild sorts arkivlådor till exempel, och skriva kontrakt med arkivet. Vi hade ett jättebra samarbete med Stadsarkivet.

Söderbrunns koloniområde Stockholm

Tips!
-Kontakta det aktuella arkivet innan insamlandet av material börjar. Det kan vara både vara din stads Stadsarkiv eller något annat arkiv.
-Sortera materialet enligt arkivets önskemål

-Skriv register enligt arkivets modell

-Sortera i de arkivlådor som arkivet önskar
-Ha en dialog med er kontaktperson på arkivet
Att samla ihop och iordningställa material som ska skickas till arkiv kan ta tid, underskatta inte tidsåtgången, ett välgjort register sortering och noga sortering gör det mer sökbart

-Mer info hittar du på Föreningsarkiven i Stockholms Läns hemsida.

Fakta om Söderbrunn

Söderbrunn är Stockholms äldsta bevarade koloniområde, startat 1905 och ett av Sveriges äldsta områden. (Äldsta område som fortfarande är i bruk är Citadellet i Landskrona). Pildammskolonin i Malmö brukar räknas som Sveriges första koloniträdgårdsområde. Men uppodlade lottområden fanns redan tidigare som någon dåtida form av gerillaodling) Första organiserade område i Stockholm var Värtan, som startade 1904. Värtan låg, liksom Söderbrunn på Kungliga Djurgården och Anna Lindhagen, som varit både i Köpenhamn och Malmö och tittat på koloniområden och ville ta dem till Stockholm, övertygade Kungliga Djurgårdsförvaltningen om kolonilotternas förträfflighet. Värtan låg i norrläge, medan läget för Söderbrunn var bättre. På Söderbrunn finns 207 lotter. Marken arrenderas från Kungliga Djurgårdsförvaltningen. Man kan ha en stuga eller bod på 6,4 kvm, övernattning är inte tillåtet. Söderbrunn ligger i Ekoparken, världens första nationalstadspark. Bodarna är målade i enhetlig färgskala, så kallad Djurgårdsgrönt, i enlighet med Djurgårdsförvaltningens önskemål.

Artiklen är publicerad i Koloniträdgården 3 2020

Söderbrunns koloniområde Stockholm
Stugorna är målade i Djurgårdsgrönt.