Reportage

Jag skriver mest om trädgård och stadsodling, men inte bara. Mina skrivuppdrag kan handla även om miljöfrågor och samhällsfrågor, ofta om hållbarhet ur olika aspekter. Jag gör också personporträtt och skriver historiska texter. I mitt reportagearbete ingår också fotografering.