Jordens näring

Näring

Att tillsätta extra näring är särskilt viktigt när man odlar i kruka eftersom jordmängden är mindre än när man odlar på friland. Gödsla därför kontinuerligt med en stor giva på våren och sedan kompletteringsgödsling under sommaren, Men gödsla inte under augusti, då växterna så småningom ska ställa om för att gå i vintervila. För mycket gödning av främst kväve gör växtcellerna vattenfyllda och de fryser lättare. Medan kalium förbättrar växternas förberedelser inför vintern.

Kväve (N)

Kväve (N) vill alla växter ha. Kvävet är basen i växtnäringen. Kväve ger mörkt gröna blad och kraftigväxande plantor. För lite kväve gör växterna svaga och veka. Bladgrönsaker som kål, spenat och mangold vill ha mycket kväve.

Kalcium (Ca)

Kalcium (Ca) förbättrar växternas motståndskraft mot angrepp av skadegörare och sjukdomar. För lite kalcium gör inte bara att växten lättare blir sjuk, brist på kalcium gör att växttoppar och nya blad vissnar.

Fosfor (P)

Fosfor (P) ökar blommor, rotbildning och fruktsättning. Har en planta för lite fosfor kan bladen bli gråaktiga. Fosfor behöver kål, blommor, gurkväxter, rabarber och sallat. Det är under blom- och fruktsättning växterna behöver fosfor allra mest.

Kalium (K)

Kalium (K) förbättrar växternas ämnesomsättning, hjälper plantorna att ställa om sig till vintervila. Plantor med för lite kalium får gulaktiga blad eller blad med torra bladkanter. Bärbuskar, fruktträd, rosor, potatis och morötter har stort behov av kalium. Kalium behövs som mest under växternas vegetativa fas, det vill säga under den period de växer.

Svavel (S)

Svavel (S) är med och bildar äggviteämnen, växter saknar sällan svavel, däremot kan svavel försura jorden.

Magnesium (Mg)

Magnesium (Mg) är en viktig del av klorofyllet, ett tillskott av magnesium förbättrar klorofyllprocessen. Brist på magnesium ger flammigt gula blad med helt gula avsnitt mellan bladens nerver.
Till detta kommer spårämnen som järn, koppar, zink, mangan, natrium och molybden som alla är ämnen som växter också behöver.

NPK

NPK kan det stå på jord eller gödselförpakningar, det är en förkortning som visar fördelningen av kväve (N), fosfor (F) och kalium (K) i jorden eller gödsel. Siffran som anges är i procent: NPK 4-1,5-2 (hönsgödsel)består av 4 procent kväve, 1,5 procent fosfor och 2 procent kalium.

Grannodling Zinken @UlrikaFF
Grannodling Zinken @UlrikaFF
Skärmavbild 2017-03-16 kl. 17.15.27

© 2023 Gatsmart