Jord för balkongen

Att ha träd, buskar, en stor köksträdgård eller rabatt på balkong eller terrass är egentligen inga problem, men för att klara sig måste växterna ha god tillgång till jord. Ett enkelt riktmärke ärt att så mycket du ser av växten ovan jord, lika mycket vill den kunna breda ut sig under jord. Odlar man i kruka måste det också finnas mån för rötterna att växa. Jorden i krukan ger också rötterna visst skydd från att frysa sönder. Växterna på balkongen eller terrassen är ofta mer utsatta för väder och vind än de på marken, bland annat torkar jorden ut fortare. Ju större jordvolym, desto länge behålls fukten. Men blöt jord väger mycket, innan du sätter igång med att odla på balkong, tak eller terrass är det viktigt att ta reda på hur mycket byggnadskonstruktionen kan bära.

Bästa sättet att få en lättare jord är att blanda lecakulor i den, de håller både fukten i jorden längre och gör jordmassan lättare. Lägg till exempel snäckskal på jorden så dunstar inte fukten lika fort som när jorden är bar.

Takodling @UlrikaFF
Takodling @UlrikaFF

© 2023 Gatsmart