Gör i ordning odlingslådan

Om platsen du ska odla på har grannar under bör du tänk på dräneringen när du väljer vad du ska odla i för att undvika att vatten rinner ner i grannen unders fikakopp eller så. Ta helst ett tätt kärl, annars måste du ha någonting under som fångar upp vattnet.

Är kärlet eller lådan tätt, gör du ett par dräneringshål någon decimeter upp på kanten. När det regnat mycket kan överskottsvattnet rinna ut, så att inte växten drunknar, samtidigt som en vattenreservoar bildas längst ner i krukan. Lägg lecakulor i botten på lådan, ovanpå detta eventuellt ett tunt nät.

Ett alternativ till lecakulorna är att ha ett lager med kvistar i botten, utan nät emellan kvistar och jord). Fördelen med att ha kvistar är att de förmultnar långsamt och genom det bidrar de till att hålla liv i jorden genom att mikroorganismerna bryter ner kvistarna långsamt.

Sedan är det dags att ha i jorden. Välj alltid ekologisk planteringsjord av bästa kvalitet. Blanda i några liter brunnen stallgödsel. Låt mängden vara en del gödsel till 9 delar jord. Du kan också blanda i blad, löv stjälkar av olika slag, sådant som annars skulle till komposten. Växtresterna bidrar till att skapa en bra struktur till jorden och till ett myllrande mikroliv. Eftersom ny jord sjunker ihop fyller du odlingslådan med jord ända upp. Vill du kan du tillsätta stenmjöl och biokol. Biokolen lagrar näring som växten för tillfället behöver, stenmjöl innehåller viktiga mineraler som växterna behöver. Jorden i större odlingskärl mår också bra av daggmaskar, som inte bara bryter ner växtmaterialet, deras gångar i jorden gör också vatten och luft når överallt i jorden och att rötterna lättare kan växa. En jord med bra struktur förbättrar jordens förmåga att ge näringsämnen till växterna i den takt som växterna behöver näringen.

© 2023 Gatsmart