Bokashi – ett annat sätt att skapa jord

Ett annat sätt att kompostera är att använda en japansk metod som heter bokashi. Bokashi är inte så etablerat i Sverige ännu, men används mycket till exempel på Nya Zeeland. Det är inte frågan om klassisk kompostering, där förmultningsprocessen är det centrala, i bokashi konserveras istället hushållsavfallet genom att mikrober, så kallade EM (effektiva mikroorganismer) tillsätts. Resultatet blir ett slags ensilage med ett lågt pH-värde som gör att insekter och andra skadedjur inte trivs i miljön. Bokashi luktar inte nämnvärt, därför kan det vara en metod lämplig om man har nära till grannarna. Dock måste man se upp så att bokashin inte blir för blöt – för vätskan, lakvattnet, som utsöndras ur bokashin luktar.

Lakvattnet är fullt av näring, späder man ut det med vatten fungerar det utmärkt att gödselvattna med. Lakvattnet är starkt, det måste spädas 1/100.

Bokashin måste också vara syrefattig. Därför är det viktigt att den hink man har bokashin i har ett tättslutande lock.

Processen är enkel: mikroberna (bland annat lactobacillus som också finns i yoghurt och jästsvamp som liknar den vi bakar med) tillsätts i det finfördelade hushållsavfallet var gång man fyller på sin bokashihink. För att hanteringen ska bli enkel är mikroberna blandade i vetekli. Bokashihinken bör inte öppnas mer än en, max två gånger om dagen, det för att så lite syre som möjligt ska komma in. Underst i hinken lägger man tidningspapper. Ett lager med tidningspapper lägger man också mitt i hinken och ett lager överst. Matresterna omvandlas inte till jord i hinken, utan konserveras, till jord blir det först när det kommer ner till jorden.

I bokashi kan man lägga allt organiskt material från köket – allt från salladsblad till papper och köttben. Känns det svårt att ha med animaliska matrester i bokashin så kan man naturligtvis avstå från det och bara ha grönsaker, frukt, bröd och liknande i den.

Mikroberna förökar sig i hushållsavfallet uppspjälkning, det som händer är att proteinerna i maten spjälkas upp till sina aminosyror som gör näringen tillgänglig för växterna direkt. När bokashin blandas med jorden arbetar mikroberna tillsammans med de mikrober som finns i jorden.

Hinken packas tätt med hushållsavfallet. För en familj på fyra personer tar det cirka en vecka att fylla en 10 litershink, när den sedan är full ställer man undan den. Nu sätter bokashiprocessen igång, under två veckor fermenteras innehållet. Under dessa veckor måste också bokashin stå varmt. När de bägge veckorna gått lyttas bokashin över i täta biopåsar (eller vanliga platspåsar), som knyts ihop noga. Två bokashihinkar behövs i ett hushåll, en som man fyller på med hushållsavfall och en som står och vilar.

Under vintern förvaras bokashipåsarna till exempel på balkongen skyddat i en lår eller dylikt. När det är varmt ute gräver man ner bokashin i sin vanliga kompost, eller direkt i jorden; i en hink man senare ska odla tomat i eller i sin odlingslåda. Om man väljer att gräva ner bokashin direkt i jorden – man kan pröva sig fram till en bra blandning, men en del bokashi och två delar jord kan vara en bra mix. Men man måste man låta jorden och bokashin vila i två veckor innan man planterar. Anledningen till det är att bokashins låga pH-värde tar två veckor på sig att försvinna. Efter de två veckorna är jordens pH-värde normalt och den går utmärkt att använda. Det tar tre till fyra veckor tills bokashin helt har omvandlats till näringsrik odlingsjord.

Tidningspappret som man haft i hinken är även det fullt av näring och kan användas kring bärbuskar och då fungera som vanlig täckodling.

En fördel med bokashi är att ingen näring försvinner i processen, vätet och kvävet finns kvar i och till skillnad från klassisk kompostering bildas inte heller några växthusgaser.

En egen jordfabrik

Ta tio vanliga brödlådor i plast, sådana som finns i mataffären, klä dem med plast, till exempel den svarat plasten från en påse planeringsjord. Blanda hälften – hälften med bokashi och gammal jord, till exempel från krukor eller odlingslådor, komplettera eventuellt med köpt planteringsjord. Stapla brödlådorna på varandra i två staplar, fem lådor i varje. När två veckor gått och boksahin brutits ner i jorden sår du i de grönsaker du vill odla, till exempel sallad eller rädisor, grönsaker som har ett grunt jordsystem som passar att odla i brödlådorna.

När du odlat klart i de bägge översta lådorna ställer du dem underst och har i ny bokashi i jorden. Nya grönsaker sår du i de lådor som nu är överst… På så sätt får du ett kretslopp av egen jord i ditt hushåll.

Löv och bokashi i en säck är också en jordfabrik

Du kan också spara höstens löv i en svart platssäck, blanda i bokashin efter hand som hinkarna blir fyllda. Det är mycket viktigt att säcken är tätt sluten. Processen går fortare om du låter löv och bokashisäcken stå varmt.

På bokashi.se kan du läsa mer om Bokashi, finns du i Stockholm kan du också besöka Källtorps trädgård vid Hellasgården i Nacka.

C Ulrika Flodin Furås
C Ulrika Flodin Furås
C Ulrika Flodin Furås

© 2023 Gatsmart