Medeltida stadsbor odlade mer än vad vi traditionellt trott

Traditionellt sett har arkeologerna främst forskat kring gatusträckningar och husgrunder. Sällan har man ägnat sig åt städernas bak- och innergårdar. Det är först under senare år man börjat intressera sig för vad som odlades i våra städer. En av de främsta inom detta område är agroarkeologen Jens Heimdal.
– Redan vikingarna odlade många fler grödor än vad vi trott. De odlade sådant som vi brukar säga att munkarna tog med sig. Som rödbeta eller palsternacka.
Visst odlade munkarna också dessa grödor, men de fanns redan utanför munkklostren.
– Och nunnorna förresten, de odlade ju också dessa växter, säger Jens och tillägger att detta om att ständigt referera till munkarna och inte nunnorna säger något om våra historiska perspektiv.

Jens Heimdal @Ulrika Flodin Furås
Jens Heimdal @Ulrika Flodin Furås

Trädgårdsodlingen i städerna fanns alltså redan på 1100-talet, alltså innan klostren etablerades i Sverige. Ärtor odlades redan på stenåldern. Bondbönor något senare. Vikingarna, som också var husbehovsodlare, hade koriander, selleri, oregano och kål i trädgårdslanden.

Det är bland annat fynd av fröer och i vissa fall växtdelar som visar vad vi odlat till husbehov, både till föda och till medicin. Man har också hittat spår av gödning och spår av vattenlevande organismer som visar att ytan vattnats.

I Jönköping har man till exempel i utgrävningar från 1600-talet hittat rädisa, palsternacka, bolmört, isop, opiumvallmo, tobak och ringblomma för att nämna några. Fruktträd fanns också i städernas innergårdar. På en gammal apotekartomt finns spår av medicinalörter. Man vet även att det finns kålgårdar i städerna redan på 1560-talet.

Jens och hans kollegors forskning bygger på utgrävningar på plats.
– I dag vet vi betydligt mer om medeltidens trädgårdsodling än om vikingatiden, helt enkelt för att medeltiden är mer undersökt än vikingatiden. Men vid Birka har man hittat humle. Och målla är en riktigt tidig odlad köksträdgårdsväxt.

Tidiga köksträdgårdsväxter:
Ärtor – stenålder
Bönor – vendeltid
Koriander – vikingatid
Humle – vikingartid
Palsternacka – 1100-talet
Rödbeta/mangold – Beta vulgaris – 1100-tal
Selleri- Vikingatid
Kål- vikingatid