Naturhistoriska Riksmuseet

Sedan 2016 sköter och designar jag stadsodlingen på Naturhistoriska Riksmuseet som ligger på innergården. Odlingen är en utomhusutställning, Odla Staden, som har en grund i form av en skogsträdgård, en ganska vild plats, fylld med ätbart och pollinerarvänliga blommor.  Varje år utvecklas odlingen en smula av  museets projektledare Frida Samuelsson och mig. Frida har bland annat lagt till en barfotastig för barnen och en bidansbana. Uppe i skogsbrynet bakom museet finns också en bikupa. För några år sedan fick Dlas staden också en Dinoträdgård, med växter som fanns under yngre krita, som Ginkgo tillexempel. Odlingens bas är ätbara perenner och anuella grönsaker som bladgrönsaker, tomater, kål med mera. Odlingen är inspirerad av skogsträdgårdsodling eller agroforestry, där olika växter stödjer varandra och har olika funktioner – som kvävefixerare, ätbara eller dragarväxter för pollinerare. Odlingen startades av Christina Schaffer och Tove Frambäck sommaren 2014 och vidareutvecklades av Dante Hellström 2015.

Odla staden Naturhistoriska Riksmuseet
Odla staden Naturhistoriska Riksmuseet
Dinoträdgården Naturhistoriska Riksmuseet
Stäpplök, Allium christophii
Balkongodlingen Naturhistoriska Riksmuseet
Svärdslilja och stäpplök Naturhistoriska Riksmuseet


IMG_1308

IMG_9873

IMG_9884

IMG_1219

IMG_1183

IMG_0380

IMG_0347

Blommande Korogi, Stachys affinis
Korogi
Mizunakål i november
Odla staden Naturhistoriska Riksmuseet