Hållbar gerillaodling i Rågsved

En kort promenad från tunnelbanestationen i Rågsved har gerillaodlarna i Tillväxt anlagt en odling som är självförsörjande med näring. Grönsakerna, fruktträden och bärbuskarna växer i en täckodling där kvävefixerande växter, som klöver, skördas och läggs på täckodlingen där de får förmultna och ge sin näring till odlingen. Klöverväxterna växer sida vid sida med köksväxterna och de perenna träd- och buskarna. Gerillaodlarna, Christian Odberger och Margaretha Stuguland förklarar att tanken är att skapa en skogsträdgård med gynnsamt mikroklimat i olika nivåer där alla växter stödjer varandra och fyller en funktion de ger varandra näring eller skapar skydd för väder och vind. Tillväxts odlingar är inspirerade av permakultur.

Odlingen i Rågsved ligger bredvid Kräppladammen, innan Tillväxt började odla ytan för tre år sedan var här bara sly, gräs och älggräs. Nu är här så inbjudande att folk har börjat sola mellan odlingsbäddarna och förbipasserande kommer in för att smaka på bär och grönsaker. Christian och Margaretha är nöjda, Tillväxtodlingen här vid Kräppladammen är till för alla Rågsvedbor. Det händer att folk kommer förbi och frågar ”Nä vaddå, kan man äta dethära?” och Margaretha och Christian svarar ”Javisst och ta med dig en zucchini hem”.

Tillväxt är ett löst sammansatt nätverk med en kärntrupp på kanske sju personer. Som Margaretha påpekar är det viktigt att inte en kärna i kärntruppen bildas, att nätverket är öppet och att alla som vill får delta och ska känna sig välkomna. När Tillväxt genomför en odlingsräd deltar cirka 30 personer, några är med varje gång, men många som kommer är nya.

I odlingsbäddarna finns ett virrvarr av växter bland annat röda, svarta- och gröna vinbär, smultronrevor, pumpa, zucchini, sparris, körsbär, bovete, björnbärshallon, sibirisk bärtry och potatis, som självsått sig från förra årets skadade potatisar som lagts åt sidan. Växterna är djupt gröna och frodiga. De trivs i täckodlingen, som mer eller mindre sköter sig själv. Nysått och nyplanterat behöver vattnas, några kväveväxter behöver rivas och läggas på odlingen. Fröna som sås har gerillaodlarna samlat ihop själva och plantorna är ofta skott eller plantor de fått till skänks.

Lusten att odla på stadens övergivna ytor blev en naturlig följd av studierna i miljövetenskap på Södertörns Högskola. Där, säger Margaretha, fick de lära sig allt om alla problem, men mycket litet om vilka lösningar som man kan göra själv i praktiken. Så var det någon som frågade om de inte skulle vara med och plantera ett päronträd i Tantolunden. På den vägen är det. Nu har Tillväxt till och med skördemarknader på höstarna. Då lägger de ut sin skörd på bord och ställer en burk bredvid med en lapp där det står ”betala det du vill”. Pengarna går till de saker som trots allt måste köpas in till nästa säsongs odling.

Aldrig har någon klagat på deras illegala odlingar, som finns på flera platser i Stockholm, tvärtom har kommunen börjat klippa gräset runt om odlingen. Christian och Margaretha säger att en orsak till att deras odlingar accepters är att de vårdas väl.

Reportaget gjordes 2011 och finns med i boken Gatsmart odling.

© 2023 Gatsmart