Föredrag & webbinar

Odlingsföredrag på plats eller Online & föredrag om annat grönt

Jag håller ofta och gärna föredrag, det är alltid roligt att möta publik. Jag har flera olika teman – stadsodlingsinspiration, stadsoldingshistoria, Rikare trädgård – bjud in naturen i trädgården, odlingstips, kvinnorna i kolonihistorien, odling på balkongen, trädgårdshistoria och designtips.

Ibland kombineras föredragen med workshops. 

Under pandemin började jag också hålla digitala webbinarier. Temana är desamma som tidigare. Fördelen med webbinarier är att lyssnare från hela landet kan delta, vilket är roligt.

Mejla förfrågan: ulrika@gatsmart.eu

Här kan du läsa en liten intervju apropås ett webbinar om Rikare Trädgård.

KOMMANDE PUBLIKA FÖREDRAG & FÖRFATTARSAMTAL VÅREN 2024

10 mars klockan 11:30 Växternas symbolik, Antikmässan.

27 april klockan 14:00 Stadsodlingens historia, Eslövs bibliotek

23 mars klockan 14:00 Samtal om växters nyttor och symbolik med Lisen Sundgren, Osprey farms monter på Nordiska Trädgårdar.

2 maj klockan 12:00 Lunchsamtal om Växternas symbolik på Gamla Stans bokhandel.

Omtyckt föredrag! Växter och symbolik

Vad står solrosen för? Och en ek, betyder den någonting? Alrunans rot, vad symboliserar den? Föredraget handlar om vilken symbolisk betydelse växter haft genom tiderna, jag stannar upp särskilt vid medeltiden och renässansen, men dyker även ner i andra tider. 

Diverse rekvisita till workshopen på Moodgallerien
Föredrag med workshop på Moodgallerian

© 2023 Gatsmart