Flamingo

Flamingo Mar Menor

Flamingosarna, jag fylls av ett fullständigt lugn när jag sätter mig ned och betraktar dem. De går där i det grunda vattnet och letar mat, som de alltid gjort. De genomför sina små ritualer, följer sina rutiner. För någon timme sedan stod de alla här och sov. Nu skrider de runt, långsamt elegant, stampar upp botten för att få fram de små djuren de gillar att äta. Då och då låter de, deras läte är inte vackert utan de låter mest lite som om man skulle klämma på en lekaksgris, nåt i stil med gnhööö, lite gulligt. En flamingo säger gnhööö och så svarar andra gnhööööö. Sen blir det tyst igen.

Flamingo Mar Menor
Flamingo Mar Menor
Flamingo Mar Menor

Flamingo, en stilstudie… visst är den tjusig! Den är en av alla de flamingos, eller Flamenco común (Phoenicopterus roseus) som lever i de grunda vattnet vid saltvattenlagunen Mar Menor. Det är en vuxen fågel, det ser man på dess färg, om det är en hona eller hane ser man däremot inte, eftersom fjäderskruden inte skiljer sig åt. Honan är dock aningens mindre. Unga fåglar är vitgrå, även dess näbbar och ben. Anledningen till det är att de inte hunnit äta tillräckligt av det lilla skaldjuret Artemia salina som innehåller betakaroten som färgar dem rosa. Det sägs också att ju rosare en flamingo är, desto attraktivare är den för andra flamingos. De äter också andra smådjur som larver och småfisk. Sättet de har att äta är lite lustigt, de vänder näbben upp och ner och liksom surplar in vatten, sen stänger de näbben, trycker ut vattnet, kvar finns maten som de så sväljer ner. Många av djuren de äter lever på botten, och för att få tag i den som stampar flamingon rytmiskt och metodiskt medan den äter – rörelserna påminner om dansen flamenco.

Flamingon lever i kolonier i grunda, salta vatten och flamingoflockarna här är en av de större i Spanien. I Europa finns de från franska Camargue, längs spanska medelhavskusten, på bland annat Sicilien och Sardinien. Det finns också kolonier i Portugal.

Häckningstiden börjar i april då honan lägger ett eller två ägg. Både hanen och honan ruvar på äggen. Flamingon bygger sina bon av lera och de är placerade i grupper vid kanten av de grunda vattendrag där de lever.

Flamingon är älskad av många, men den är inte ohotad. Dränerade exploaterade våtmarker, utsläpp från industrier och klimatförändringarna gör att antalet flamingos minskar runt om i världen. Flamenco común, den som lever här, finns på den spanska rödlistan, men det finns andra arter (inalles finns sex arter av flamingo) som är mer hotade, bland annat flamenco chileno i Sydamerika.

Flamingo Mar Menor
Flamingo Mar Menor