Bygg din egen hydroodling

Bygg din egen köksfönsterodling och utnyttja hela fönsterhöjden. I en hydroodling kan du odla det mesta, men kanske enklast bladgrönsaker. Vintertid kan odlingen behöva extra tillskottsljus. I hydroodlingen tillsätts flytande växtnäring, tillskillnad från akvaponisk odling, som använder samma teknik, men där fiskar ger gödning till växterna.

Detta behöver du

  • akvariepump
  • slang till pumpen
  • t-kopplingar (finns på nätet eller i välsorterade zoobutiker) kedja
  • krukor
  • rostfri ståltråd
  • träpinnar typ grillpinnar
  • Ha lecakulor, helst anpassade till hydroodling, dvs med pH-värde på 7 och småplantor.

Gör såhär:

– Fäst krukorna längs kedjan genom att trä en rak bit ståltråd genom en öglekedja och låta krukan vila mot ståltråden.
-Dela träpinnarna i två delar, trä var och en av dem genom en kedjeögla och fäst dem som ett vågrätt kors överst i krukan.
-Ha i lecakulor.
-Skölj plantrötterna fria från jord och plantera.
-Placera en hink med vatten under kedjan med kruka. Låt ett par decimeter kedja hänga ner från den nedersta krukan så att vattnet droppar ner i hinken.
-Tag slangen, dela upp den i tre
-Koppla in slangen i akvariepumpen.
-Placera akvariepumpen minst 40 centimeter under den t-koppling där vattnet och syret blandas.
– Låt slangen fortsätta ytterligare cirka 40 centimeter under pumpen, detta för att få en god häverteffekt på vattnet.
-För att starta häverteffekten och få pumpen att komma igång är det bra att först fylla slangöglan med vatten. Annars kan luft komma in i slangen och då stiger inte vattnet i slangen.

det uppumpade vattnet rinner längs kedjan ner till krukorna ©Ulrika Flodin Furås
det uppumpade vattnet rinner längs kedjan ner till krukorna ©Ulrika Flodin Furås
Istället för jord används till exempel lecakulor ©Ulrika Flodin Furås
Istället för jord används till exempel lecakulor ©Ulrika Flodin Furås

© 2023 Gatsmart