Kvinnorna i stadsodlingens historia

I Plans vinternummer har jag skrivit en artikel om Kvinnorna i stadsodlingens historia. Ett roligt uppdrag. Plan är Föreningen för samhällsplanerings tidskrift, och detta nummer är fyllt med matiga, inspirerande artiklar om framtidens städer och planeringen av dem. Just detta nummers fokus är matförsörjning. Olika vinklar tas upp, bland annat den om att så mycket jordbruksmark bebyggs när städerna växer. Hur skapas odlingsmöjligheter i framtidens städer och hur bevarar vi den bördiga jorden när städerna expanderar? Det är den stora knäckfrågan. Stadsodling är ju inte bara matförsörjning, det är också trivsamma, sociala och kreativa platser.

Kvinnorna i stadsodlingens historia
Kvinnorna i stadsodlingens historia
Kvinnorna i stadsodlingens historia
Kvinnorna i stadsodlingens historia
Kvinnorna i stadsodlingens historia
Kvinnorna i stadsodlingens historia