Lärarutbildning i hållbar odling på Naturhistoriska

Härom dagen höll jag en digital föreläsning för lärare 1-6 om Odla staden på Naturhistoriskas innergård.  Det var en del av lärare fortbildningen Mer surr i skolan och handlade om hur man kan skapa bra miljöer för pollinerar och andra ljud och insekter. Kollegor från Naturhistoriska och Naturskyddsföreningen föreläste också. Det helas var givande och inspirerande. Och det är väldigt roligt att föreläsa för lärare. Bilderna till mitt föredrag ligger här. Det är inte så mycket text, men det kan ju vara kul att kolla ändå. Jag berättade mycket om hur vi arbetar med jorden i Odla staden, att vi täckodlar, tillför massor med kompostmaterial, använder nässlor och vallört som gödsel och mycket mer. 

Naturhistoriska Riksmuseet innergård stadsodling
Odla staden på Naturhistoriska Riksmuseets innergård, sommaren 2017.