Grönhetsrådets ansökan till ArkDes

I förra veckan lämnade Grönhetsrådet, som jag är en del av,  in ett bidrag till ArkDes Think Tank Open call 2021 vars syfte är att främja praktiknära forskning inom arkitektur, form och design och vänder sig till yrkesverksamma inom gestaltningsområdet som vill utveckla en idé.  I stora drag handlar vår projektidé om att skapa nya sociala funktioner i grön stadsmiljö. Mer information om projektet kommer att följa. Och vi håller tummarna!

Grönhetsrådet
Grönhetsrådet