Låt städerna och människorna blomma!

Den 19 januari höll jag ett webbinar om koloniträdgårdsrörelsens historia. Detta finns nu inspelat och ligger på Koloniträdgårdsförbundets hemsida. Nedan kan du ta del av webbinariet 🙂 Webbinariet är det första i en rad av digitala föredrag som är en del av förbundets hundraårsjubileum. Samtliga kommer att finnas på förbundets hemsida att titta på i efterhand.