Kolonister

Jag sitter och jobbar med kommande nummer av Koloniträdgården. Går igenom mina foton och slås av odlingsglädjen. Tänk vad många fantastiska odlare jag träffar i mitt arbete som journalist. Vilken glädje det är att få besöka alla dessa odlande kolonister och fina koloniområden.

Tensta koloniområde
Tensta koloniområde
Måsnarens koloniområden Södertälje
Måsnarens koloniområden Södertälje
Måsnarens koloniområden Södertälje
Slottskogskolonien Göteborg
Igelbäckens koloniområde
Alby koloniområde
Eklundsfältets koloniområde Södertälje
Södra kolonin Gävle