Anna Lindhagens täppa!


Mer stadsodlings- och trädgårdshistoria: Anna Lindhagens täppa! Precis här intill bodde hon, centralfiguren kring Koloniträdgårdsförbundets grundande. På förbundet smider vi planer inför 100-års jubileet nästa år… i dag besökte vi inte bara i Anna Lindhagens täppa, utan även på Stigbergets Borgarrum där Anna Lindhagen både bodde och startade ett museum som visade hur en borgarfamilj bodde på mitten av 1800-talet. (Museet finns även i dag) Anna Lindhagen var otroligt engagerad, hon tog inte bara koloniträdgårdsrörelsen till Stockholm, hon var med och startade både Naturskyddsföreningen och Skönhetsrådet. Hon drev också frågan att en del av stadens gamla unika bebyggelse skulle bevaras för framtid, till exempel kåkarna här på Stigberget och Fjällgatan.