Mar Menor

Morgonvy, reparationer av stranden pågår sedan det extrema skyfallet förra veckan. Åter har tiotusentals liter regnvatten spolats ut i Mar Menor… och med det kväve och annat jox från överkonstgödslade jordbruksmarker ett par mil bort. (Observera att det även finns bra ekojordbruk). Jag hoppas att regnvattnet inte lagt sig som ett lock över saltvattnet denna gång så att fiskarna som är kvar fortsätter att få sitt syre. 🐟🦀🦐🦑🐟