Stadsplan år 1900

När Slottskogskolonien anlades på 1910-talet var koloniområdet ett viktigt inslag i stadsplanen för Göteborgsstadsdelen Kungsladugård. Tänk om det vore så även numer när nya stadsdelar planeras och byggs?! Kungsladugård ritades av stadsplaneraren Albert Lilienberg, runt koloniträdgårdarna byggdes bland annat landshövdingehus med lummiga gårdar. Husen har avsedda för arbetare, så att de skulle få bra bostäder. Jag besökte koloniområdet i september, i kommande Koloniträdgården kommer ett reportaget. 🌻🌱