Tempelhof

Ute på det gamla flygfältet Tempelhof i Berlin ligger Gemeinschaftsgarten Allmende-Kontor, en Stadsodling som är helt underbar. Den består av olika rum med planteringar och sittplatser. Här möts man och hänger, sitter och pluggar, mediterar, läser, jobbar. Det är en mycket omtyckt plats. Tempelhof låses på natten, men på dagarna när det är varm är det alltid folk här. Just nu är det över 20 grader i Berlin, så det är mycket folk överallt i bersåerna, vid borden och bänkarna.