Vårat kvitten

Vi har ett kvittenträd på vår uteplats. Det planterades för fyra år sedan och det är andra året det har frukter. Så här i mitten av augusti är frukterna fortfarande ludna – och stenhårda. Vi skördar i oktober. Frukterna är fortfarande hårda då. Vi kokar marmelad på dem, membrillo. Väldigt väldigt gott 🙂