Öppna trädgårdar Amsterdam

Dag ett av öppna trädgårdar i Amsterdam. Det är ett unikt tillfälle att få se några sv innergårdarna här i staden. Trivsamt, inte för mycket folk och väldigt inspirerande.