DDT

Den här etiketten kommer från en produkt som bestod av ett DDT-indränkt hårdpappersbit som man fäste på väggen. Flugorna dog av giftet och produkten var verksam några månader, sen köpte man en ny. Väldigt praktiskt. Men 1962 kom Rachel Carsons bok Silent spring ut. Den handlade om att fåglarna dog ut eftersom insekterna, fåglarnas mat, dödades av DDT och andra kemiska bekämpningsmedel. Boken fick stor uppmärksamhet och bidrog, tillsammans med rapporter om hur DDT påverkade människan att medlet förbjöds. Först med förbud var Sverige, 1969.

Fotot är från Jönköpings läns bibliotek