Alruna

Efter en intensiv arbetsperiod har jag försjunkit i historien en smula, bland annat i en favorit Tacuinum sanitatis in medicina (1300-tal)vars illustrationer är heelt underbara. Särskilt den mänskliga roten (madragona, mandarake eller alruna). Boken är baserad på araben Ibn Butlan texter från 1000-talet och handlar om välmående och läkekonst. Visst är de vackra!