Heja biodlarna!

Kemikalieinspektionen har gett dispans till användandet av ett bekämpningsmedel som innehåller neonikotinoider – ett medel som forskarrapporter visar dödar bin och insekter – och som är förbjudet i EU. Läste på Biodlarnas hemsida att de nu protesterar mot Kemikalieinspektionens beslut. Kolla på Biodlarnas hemsida 🙂

Gatukonst i Paris som jag plåtade för några år sen
Gatukonst i Paris som jag plåtade för några år sen
Gatukonst i Paris som jag plåtade för några år sen