Humlor

Letade bland mina foton efter bilder till boken och hittade denna från Máxima park i Utrecht. En park designad av Piet Oudolf som förvaltas som en gemensamhetsodling. Läser samtidigt ännu en forskningsrapport om insektsdöden. 75 procent av dem är borta… läste nyligen en annan rapport från universitetet i Bristol om att anläggandet av nya koloniområden är det i särklass bästa sättet att öka den biologiska mångfalden och på så sätt hjälpa humlor och andra pollinerare att överleva.