Tobak

Tobak odlades framförallt i städerna och det var en viktig del i stadens liv från 1600-talet och framåt. Framförallt var både odlingen och förädlingen av tobaken ett sätt för kvinnor att försörja sig. Till en början odlades tobak främst för sina medicinska egenskaper.

Under 1600-talet och 1700-talet förde Sverige många krig och många män dog på slagfälten. Deras fruar, krigsänkorna, fick genom tobaken en möjlighet att tjäna pengar. Snus och tuggtobak var populärt. Den sista kommersiella svenska tobaksodlingen försvann så sent som på 1960-talet. Jag sitter och väljer foton till kapitlet om tobaksodling i boken om Stadsodlingens historia, den blommande tobaken på fotot är Virginiatobak, som var en favorit.

Virginiatobak