Heja biodlarna!

Kemikalieinspektionen har gett dispans till användandet av ett bekämpningsmedel som innehåller neonikotinoider – ett medel som forskarrapporter visar dödar bin och insekter – och som är förbjudet i EU. Läste på Biodlarnas hemsida att de nu protesterar mot Kemikalieinspektionens beslut. Kolla på Biodlarnas hemsida 🙂

Gatukonst i Paris som jag plåtade för några år sen
Gatukonst i Paris som jag plåtade för några år sen
Gatukonst i Paris som jag plåtade för några år sen

Humlor

Letade bland mina foton efter bilder till boken och hittade denna från Máxima park i Utrecht. En park designad av Piet Oudolf som förvaltas som en gemensamhetsodling. Läser samtidigt ännu en forskningsrapport om insektsdöden. 75 procent av dem är borta… läste nyligen en annan rapport från universitetet i Bristol om att anläggandet av nya koloniområden är det i särklass bästa sättet att öka den biologiska mångfalden och på så sätt hjälpa humlor och andra pollinerare att överleva.

City67

Tegelbacken. Drömmen om en park. Här låg Stockholms lummiga järnvägspark, men den revs när Stockholm city skulle bli modern enligt stadsplanen City67. Nu är det bara kakelträd under viadukterna. 🌱 vem vill hänga här? Obs för den lilla skylten som någon klistra upp. Hörni, vi borde starta ett GRÖNHETSRÅD som värnar städernas grönytor. Det finns ju redan Skönhetsråd… .(PS kaklet är gjort av Olle Nyman, som var en fantastisk konstnär. Man kan besöka hans ateljé som ligger i Saltsjö Duvnäs) 

Tobak

Tobak odlades framförallt i städerna och det var en viktig del i stadens liv från 1600-talet och framåt. Framförallt var både odlingen och förädlingen av tobaken ett sätt för kvinnor att försörja sig. Till en början odlades tobak främst för sina medicinska egenskaper.

Under 1600-talet och 1700-talet förde Sverige många krig och många män dog på slagfälten. Deras fruar, krigsänkorna, fick genom tobaken en möjlighet att tjäna pengar. Snus och tuggtobak var populärt. Den sista kommersiella svenska tobaksodlingen försvann så sent som på 1960-talet. Jag sitter och väljer foton till kapitlet om tobaksodling i boken om Stadsodlingens historia, den blommande tobaken på fotot är Virginiatobak, som var en favorit.

Virginiatobak