Stadsodlingens historia

Asfaltsblommor & kålgårdar 

Nu går jag in i slutfasen av min bok om stadsodlingens historia. Det är en fantastisk resa, ständigt förlorar jag mig i vinklar och detaljer och jag har väldigt väldigt roligt under arbetets gång. Nu är det emellertid dags att lämna manus till min redaktör. Har svårt att slita mig… Det kommer att bli många koppar te och ett antal tänkarpromenader längs vattnet de närmaste dagarna….