Tom Tits

Reportagebesök i Tom Tits trädgård där trädgårdsmästaren Tobias Fredricson berättade hur han arbetar ned jorden. Hör finns ingen kompost utan allt som rensas bort, kvistar, ogräs, blast och löv återanvänds. Det mesta myllas ner i jorden. Eller blir en ny rabatt. Som den dom Tobias står vid. Gröngödsel och fånggrödor sådda rakt ner i lövhögen. Reportage om Tom Tits, trädgården som är anlagd på en gammal parkeringsplats kommer i nästa nummer av Koloniträdgården.