2015 year of soils

95 procent av vår mat kommer direkt eller indirekt från jorden. 2015 är jordens år – 2015 the International Year of Soils – med utnämnandet vill FN sprida kunskapen om jorden, att vi ska ta bättre hand om den, arbeta för hållbarare jordbearbetning och öka kunskapen om hur man får en bra hållbar, näringsrik jord med bra struktur genom växelbruk, användning av biokol, biologisk bekämpning, gröngödsling, genom att undvika konstgödsel med mera. Bra jord är också en viktig del av den biologiska mångfalden. Jorden, var rädd om den. Det är ju ändå den vi står på.
year of solis

I slutet av mars börjar våren!

Sitter och ritar på Gatsmart och Stadsodling Stockholms del av den idéträdgård vi ska bygga på Nordiska Trädgårdar (26-29 mars).Funderar på hur vi ska gestalta vårt tema. Vilka växter? Vilket ljus? Vilka grejer ska med? Vi gillar att jobba tillsammans med andra och i nätverk – Gatsmart är ju en del av Stadsodling Stockholm. På Nordiska Trädgårdar kommer även Boodla som också är med i Stadsodling Stockholm att vara med. Boodla har spännande projekt på skolor igång. Övriga i Stadsodling Stockholm kommer också att visa olika projekt de jobbar med just nu.

Vi bygger montern tillsammans med Good Garden som designar trädgårdar för äldreboenden, Eltell design, som tar ett helhetsgrepp på vår idéträdgård, Tillitsverket med sitt bakeri Hönan och ägget medverkar också.

banner nordiska trädgårdar 2015

Snart finns kolonihonung på Kalf & Hansen

Honung är är gott. Ibland drömmer jag om att odla bin… hittills nöjer jag mig med att köpa några burkar i bland från Maria, som har kolonilott och bikupor i Koloniträdgårdföreningen rätt över gatan. Hennes bin gör fantastisk god honung! Och den är ekologisk och härodlad! Superklimatsmart helt enkelt. Vill ni pröva Marias honung så kommer ni alldeles snart kunna köpa den hos Kalf & Hansen på Mariatorget i Stockholm. Väldigt roligt! Maria skriver regelbundet om biodling i tidningen Koloniträdgården och är också en av initiativtagarna till nätverket Söderbina, för alla som har bin på Södermalm.

Honung från Södermalm @Ulrika Flodin Furås
Honung från Södermalm @Ulrika Flodin Furås