Ritar stadsodling i ny stadsdel i Åkerberga

Första arbetsdagen sedan jul och nyår, rullar ut ritningarna över Täljöviken, en ny stadsdel i Åkersberga, just nedanför centrum. Här byggs bostads- och hyresrätter, torg och gator ritas. Gemensamma stadsrum. Jag har fått i uppdrag att formge stadsodling i form av kolonilotter och grannodlingar. Ett enormt roligt och inspirerande arbete. Arbetet görs tillsammans med SWECO och Imprestor.

Stadsodlingsfestivalen 2014 ©Ulrika Flodin Furås
Stadsodlingsfestivalen 2014 ©Ulrika Flodin Furås