Bevara stadens grönytor

Vackra imageodlingen i kvarteret Krubban på Östermalm. Men hur bevarar vi det gröna när Stockholm växer?
Hur bevarar vi stadens grönområden, koloniträdgårdar och parker när staden förtätas? Grönytorna är våra gemensamma vardagsrum, stadsodlingen är en del av detta. Odlingarna är också nödvändiga för den biologiska mångfalden och binas bevarande. Varenda växt bidrar till den hållbara staden. Odlingstips, inspiration och berättelsen om framtidens gröna städer. Brunkebergstorg klockan 13:00, en del i Kulturveckan. Förbereder föreläsningen för fullt. Välkomna!