Gröna Linjen planeras

Planeringsmöte på Kulturhuset med några av oss i nätverket Stadsodling Stockholm. I sommar vill vi väva ihop stadsodlare på olika håll i staden. Vi tänkte börja med en cykeltur den 15 juni där vi besöker några odlingsställen som ligger längs Tunnelbanans gröna linje nr 17. Här ligger också några av de stadsodlingar vi själva är engagerade i. Under cykelturen den 15 juni kommer vi bland annat servera mat och prata odling – vi startar klockan tio i Skarpnäck och avslutar klockan fyra i Mälarhöjden, hos Mälarpiraterna. Förutom mat bjuds det också på preformance och annat smått och gott. Är du stadsodlare i Stockholm och vill medverka? Hör av dig till oss genom att mejla orru@chalmers.se

Stadsodling Stockholm är ett fristående nätverk av stadsodlare. Kärnan i nätverket består av omkring åtta personer; trädgårdsmästare, arkitekter, landskapsarkitekter, forskare, konstnärer och journalister. Vårt syfte är att knyta ihop stadens odlare så att vi kan hjälpas åt, skapa permanenta former för odling i staden – inte minst urban odling av matråvaror. Vi vill korsa konst, filosofi och vetenskap och på så sätt skapa ett grönare stadslandskap, utan att grönytorna ska konkurrera med det accelererande behovet av bostäder.

planeringsmöte gröna linjen
planeringsmöte gröna linjen – Anna-Maria Orru, forskare och arkitekt, tillsammans med konstnärerna Ulrika Jansson och Malin Lobell.