Historisk stadsträdgårdsodling

imageimage

Historisk stadsodling & det senaste
På väg hem efter att ha hållit en rolig föreläsning på Waldemarsudde. Med avstamp i medeltiden via industrialismen, Koloniträdgårdarna och sedan raskt över till aquaponics, bin och höns i stan, permakultur… Olika sorters resurssnåla kretsloppsodlingar. Och inte minst, hur man skapar en grön tät stad med plats både för grönytor och bostäder. Kul 🙂

Översta fotot visar bänkträdgården på Waldemarsudde. Roligt att få föreläsa på en såda. Spännande trädgårdshistorisk plats.