Odlingsbibel

image Tidningen Vi:s trädgårdsnummer utnämner Gatsmart odling till odlingsbibel i läsvärd artikel om stadsodling skriven av Christian Daun.