KTH-forskare undersöker framtid utan tillväxt

Vad händer om den nuvarande BNP-tillväxten inte fortsätter? Hur ser ett sådant samhälle ut? Vad skulle det innebära för vår livskvalitet och för vår välfärd? Det är frågor som ställs i ett femårigt tvärvetenskapligt forskningsprojekt om framtiden som leds av KTH. Forskningsrådet Formas delar i dagarna ut 22,8 miljoner till projektet.

Projektet heter ”Bortom BNP-tillväxt. Scenarier för hållbart samhällsbyggande”. Tre typer av tillväxtscenarier ska tas fram och studeras: framtid med negativ tillväxt, framtid med nolltillväxt och framtid med låg tillväxt. Scenarierna ska utvecklas för fyra fallstudieområden; byggsektorn, välfärdstjänster, transporter samt vardagsliv.

Det är många forskningsfält från universiteten som möts när scenarierna i form av framtidsbilder tecknas upp; miljöstrategisk analys, framtidsstudier, sociologi, urbana studier, statsvetenskap, socialantropologi, ekonomi och humanekologi.

Det ska bli spännande att läsa resultatet.

 

Christiania ©Ulrika Flodin Furås
Christiania ©Ulrika Flodin Furås