Bostäder och biodiversitet i den framtida staden

Det behöver inte finnas en konflikt mellan bygga bostäder och skapa grönområden i den förtätade staden. Landskapsarkitekten Mattias Gustafsson har bra idéer på innovativa hållbarhetslösningar och ekonomiska morötter för byggbolagen – läs debattinlägget i senaste numret av Arkitekten. Bland annat lanserar han iden om en ekosystemtjänstpremie för de byggherrar som väljer att satsa på grönytor med biodiversitet.

 

Insektskorridor i Gentilly, Paris ©Ulrika Flodin Furås
Insektskorridor i Gentilly, Paris ©Ulrika Flodin Furås

 

KTH-forskare undersöker framtid utan tillväxt

Vad händer om den nuvarande BNP-tillväxten inte fortsätter? Hur ser ett sådant samhälle ut? Vad skulle det innebära för vår livskvalitet och för vår välfärd? Det är frågor som ställs i ett femårigt tvärvetenskapligt forskningsprojekt om framtiden som leds av KTH. Forskningsrådet Formas delar i dagarna ut 22,8 miljoner till projektet.

Projektet heter ”Bortom BNP-tillväxt. Scenarier för hållbart samhällsbyggande”. Tre typer av tillväxtscenarier ska tas fram och studeras: framtid med negativ tillväxt, framtid med nolltillväxt och framtid med låg tillväxt. Scenarierna ska utvecklas för fyra fallstudieområden; byggsektorn, välfärdstjänster, transporter samt vardagsliv.

Det är många forskningsfält från universiteten som möts när scenarierna i form av framtidsbilder tecknas upp; miljöstrategisk analys, framtidsstudier, sociologi, urbana studier, statsvetenskap, socialantropologi, ekonomi och humanekologi.

Det ska bli spännande att läsa resultatet.

 

Christiania ©Ulrika Flodin Furås
Christiania ©Ulrika Flodin Furås

Besök av Julia från Ett Grönare Lund

Fika på String med stadsodlaren Julia Linder från ett Grönare Lund. Superkul att få höra om vad som händer där!  Ett Grönare Lund arbetar bland annat i bostadsområden med barn och ungdomar och är en del av biståndsorganisationen ABC Sweden.

Förhoppningsvis kommer vi samarbeta i framtiden under paraplyet Stadsodling Stockholm och ett rikstäckande odlingsnätverk. Julia och hennes kollegor håller på att bilda ett stadsodlingsnätverk i Lund. Det händer grejer 🙂
Julia från ett grönare lund