Hjälp forskarna förstå hösten

Klimatförändringarna påverkar årstiderna och nu vill forskare på SLU ha hjälp med att samla in hösttecken så att de kan analysera hur de nya klimatförutsättningarna påverkar vår natur. Om du vill bli klimatrapportör går du in på www.naturenskalender.se