Hej Göteborg!

imageTräffade Paula Palm och Anette Gustavsson från Stadsnära odling på bokmässan. I Göteborg händer det massor med spännande grejer inom stadsodling. Bland mycket annat finns en tillsammansodling där jorden bereddes med hjälp av  grisar som fick böka i jorden. Tillsammansodlingen har nu en tolvårig (!) växtföljd.  Det planeras också nya koloniområden och stadsodlingar i samband med att nya bostadsområden anläggs.  Stadsnära odling är en del av Göteborgs fastighetskontor. Se mer på www.stadsnaraodling.se