Malmö odlar

På besök i Malmö nyss. Kanske landets mesta stadsodlingsstad. Just denna odling ligger på torget utanför ABFs lokaler och drivs tillsammans med ett ekolivs som ligger alldeles intill. Där kan man köpa härodlat. Kolla in mer malmöitisk stadsodling på Odla i stans hemsida www.odlaistan.nu

image