Framtidsträdgård i Alby

Hur kan konstnärer i samarbete med ett trädgårdsföretag och en kommun väcka en slumrande plats till att förmedla framtidstro, mänsklig närvaro och positiv förväntan? Den frågan ställde sig Agnes Fischer inför uppdraget att under namnet ”Framtidsträdgården” skapa en tillfällig trädgård i Alby.

Den 13-22 september finns en tillfällig trädgård på fd Albyskolans tomt. Det rör sig om tre olika konstverk av tre konstnärer: “Ställtid” av konstnärerna Anna Källblad och Tove Axelsson, “Att dela trädgård” och “Under kontroll” av Malin Lobell.

Att dela trädgård och Under kontroll
Septembermånad är en bra tid för trädgårdsodlaren att dela växter och samla in frön. I sitt temporära trädgårdsrum kommer Malin Lobell, förutom att ha workshops för att göra fröpåsar, också med verket Att dela trädgård, påbörja insamlingen av växter till en ny medborgarträdgård. Plantornas väg till en ny växtplats dokumenteras med växtnamn, plats och odlare och skapar en trädgårdsberättelse och synliggör vad som växer var i Alby. Genom att ta tillvara och samla frön och dela plantor från Albys trädgårdsodlingar börjar en gemensam ny trädgård formas. Denna Albybornas trädgård kan sedan komma att få en permanent plats nere vid Gula villan. På den stora grusplanen där Albyskolan en gång låg kommer också ätbara ogräs odlas under kontrollerade former.

Ställtid
En tom grusplan är som ett oskrivet blad inför framtiden. Samtidigt med vetskapen om att här låg en gång en skola, är markytan som en projektionsduk för var och ens tankar, minnen och fantasier om händelser, möten och ting som utspelats på platsen. Installationen ”Ställtid”, byggd av klädskåp från Berns salonger, associerar till ett rum dit man hänvisats, där var och en har ett litet privat utrymme som en del av en anonym massa. Ett mellanrum i tid och plats, utanför och innanför, i realitet och i tanke. I installationen kan man minnas, drömma, mötas, leka eller förvirras mellan byggkropparna.

Illustration Malin Lobell 2012