Allting har ett namn

Nyss hemkommen från Almedalen och ett lyckat föredrag – “Kan växter bli politiska?” om växternas plats i gaturummet som jag höll tillsammans med konstnären och gerillaodlaren Malin Lobell. Det välbesökta samtalet höll vi på Gocart Gallery. Vi diskuterade bland annat kring när illegal odling blir legal och om att använda växter i gatukonst. Ett samtal på liknande tema kommer vi att hålla på Botkyrka konsthall i september.
Fotot nedan är en av Malins installationer i Visby. “Allting har ett namn”, även ogräset som lever mellan gatstenarna.