A riot of colors

Idéträdgården A riot of colors är en kommentar till förra sommarens upplopp i London. Skaparna av trädgården ville göra någonting åt vandalismen och våldet i stadens fattiga slitna delar och började odla på trottoarerna… till de boendes glädje. De blev också ombedda att göra en trädgård på årets Hampton court garden show.