Bekämpningsmedel hot mot bin

Bina är en av våra viktigaste pollinatörer, men de är hotade, inte bara av nosema- och varroakvalster (som bär med sig virus) utan även av bekämpningsmedel. Ny forskning som presenteras bland annat i senaste numret av Sience visar att en grupp bekämpningsmedel som kallas för neonikotinoider inte bara dödar skadedjur, utan även bin och humlor. De dör inte direkt av neonikotinoider, men humle- och bisamhällena får färre drottningar och inom några år riskerar samhället att dö. Teorin är neonikotinoider gör att bina förlorar både sitt lokalsinne och sitt minne. Neonikotinoider används i konventionell odling av bland annat sockerbetor och raps. De undersökta neonikotinoiderna är imidacloprid och tiametoxam.