Ekologiskt, Föreläsningar och kurser, föresläsning, Framtidens odling, Gatsmart odling, Grön stad, Kretslopp, stadsodling

Skogsträdgård och ätbara parker

I dag föreläste jag långt utanför Uppsala, ute på landet i en loge som byggts om till föreläsningssal. Logen låg vid ett islandshäststall. Ett mysigt ställe med fik och försäljning av islandströjor (så klart). Dagens ämne var skogsträdgårdar, ätbara parker och vår framtida matförsörjning. Efter föreläsningen beslöt sig några ur publiken sig genast för att… Läs mer Skogsträdgård och ätbara parker

agroforestry, härodlat, kollektivodling, kurs, närodlat, Naturens resurser, permakultur, skogsträdgård, stadsodling, Stadsplanering, trädgårdsanläggning, utbildning

Sommarkurs i stadsodling

Nu kan du söka till en toppenbra sommarkurs i stadsodling på Stockholms universitet! Kursen behandlar miljö, tillämpad ekologi och planering kring urbana odlingssystem. Stadsodlingens möjligheter och begränsningar diskuteras kopplat till globala miljöutmaningar som klimatförändringar, vattenförsörjning och sinande naturresurser (olja, fosfor). Förutom direkta miljöaspekter förknippade med stadsodling, behandlas folkhälsorelaterade och gestaltningsmässiga aspekter, samt sociala aspekter som… Läs mer Sommarkurs i stadsodling

agroforestry, härodlat, kurs, permakultur, stadsodling

Folkhögskolekurs i stadsodling

I mars startar en kurs i stadsodling på Färnebo Folkhögskola i Lund. Ansöker gör du genom att skriva ett personligt brev och motivera varför du vill driva sociala stadsodlingsprojekt. På kursen lär du dig bland annat att driva småskaliga ekologiska odlingar. Du lär dig både permakultur, parkskötsel och att driva en mindre kommersiell odling. En… Läs mer Folkhögskolekurs i stadsodling