Föreläsningar och kurser, Gatsmart odling, härodlat, Kolonilott, kurs, Maximera skörden, Mina stadsodlingar, odlingstips, På liten yta, Skörd, vinter, Zinkenlotten

Skördar i novemberskymningen

Och här står jag och skördar i novemberskymningen… I dag har jag hållit kurs i stadsodling på KTH, första träffen av fem. Superkul 🙂 På vägen hem passade jag på att gå förbi lotten och skörda bladgrönt till middagen. Det var redan skymning! Tänk att man aldrig vänjer sig vid novembermörkret… De asiatiska bladgrönsakerna mår… Läs mer Skördar i novemberskymningen

kurs

Inspirationskväll!

Välkomna på inspirationskvällen ”Vad det växer”, det första arrangemanget i föreläsningsserien ”Nyfikna måndagar” som Kultur-och Föreningshuset i Jordbro erbjuder.   Tanken med kvällen är att samla odlingsintresserade för att dela idéer och drömmar kring hur en stadsodling i Haninge kan se ut! Vi sammanfattar odlingsåret i Jordbro, inspireras av odlingsfilm från New york och lägger… Läs mer Inspirationskväll!

agroforestry, härodlat, kollektivodling, kurs, närodlat, Naturens resurser, permakultur, skogsträdgård, stadsodling, Stadsplanering, trädgårdsanläggning, utbildning

Sommarkurs i stadsodling

Nu kan du söka till en toppenbra sommarkurs i stadsodling på Stockholms universitet! Kursen behandlar miljö, tillämpad ekologi och planering kring urbana odlingssystem. Stadsodlingens möjligheter och begränsningar diskuteras kopplat till globala miljöutmaningar som klimatförändringar, vattenförsörjning och sinande naturresurser (olja, fosfor). Förutom direkta miljöaspekter förknippade med stadsodling, behandlas folkhälsorelaterade och gestaltningsmässiga aspekter, samt sociala aspekter som… Läs mer Sommarkurs i stadsodling

agroforestry, härodlat, kurs, permakultur, stadsodling

Folkhögskolekurs i stadsodling

I mars startar en kurs i stadsodling på Färnebo Folkhögskola i Lund. Ansöker gör du genom att skriva ett personligt brev och motivera varför du vill driva sociala stadsodlingsprojekt. På kursen lär du dig bland annat att driva småskaliga ekologiska odlingar. Du lär dig både permakultur, parkskötsel och att driva en mindre kommersiell odling. En… Läs mer Folkhögskolekurs i stadsodling

agroforestry, besöksmål, kurs, stadsodling, Tillväxt

Skogsträdgården i Frescati

Skogsträdgården i Frescati, alldeles vid Universitetets tunnelbaneuppgång är läcker fast det hunnit bli höst och mycket av odlingarna vissnat ner. Det är studenterna på sommarens kurs i stadsodling som anlagt den tillsammans med kursledaren Christina Schaffer och odlingsnätverket Tillväxt. I odlingsbäddarna frodas bland annat flera sorters amerikanska blåbär (Vaccinium Angustifolium-hybrider) och Gode Henry (Bonus Henricus). Christina… Läs mer Skogsträdgården i Frescati